Spranget
 
18:00
  • Kettlebell (Spranget) Må være medlem

    Må være medlem
    trenkondisjon styrke og bevegelighet med vektkuler.
    Varighet: 60 min
    Ledig: 13 plasser