CROSSFIT ROM
 
STYRKE PLATTFORM STOR
 
17:00
 • GYMNASTICS NIVÅ 1 (CROSSFIT ROM)

  GYMNASTICS NIVÅ 1
  Varighet: 55 min
  Ledig: 10 plasser

18:00
 • WOD 2 (CROSSFIT ROM)

  WOD 2
  Varighet: 55 min
  Ledig: 10 plasser

 • INTROKURS STYRKE (STYRKE PLATTFORM STOR)

  INTROKURS STYRKE
  Varighet: 55 min
  Ledig: 8 plasser

19:00
 • COMPETITION WOD + (STANG) (CROSSFIT ROM)

  COMPETITION WOD + (STANG)
  Varighet: 90 min
  Ledig: 11 plasser