Lø. 1 April.
Sø. 2 April.
Ma. 3 April.
Ti. 4 April.
On. 5 April.
To. 6 April.
Fr. 7 April.
Lø. 1 April.
Sø. 2 April.
 • 12:00: Crossfit Teens (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Crossfit Teens
  Varighet: 60 min
  Ledig: 20 plasser

Ma. 3 April.
 • 06:30: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Instruktør: Kristin Evensen
  Ledig: 13 plasser

 • 11:00: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 12 plasser

 • 15:00: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Ledig: 14 plasser

 • 16:10: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 17:20: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 18:30: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 13 plasser

Ti. 4 April.
 • 06:30: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Instruktør: Kristin Evensen
  Ledig: 14 plasser

 • 11:00: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 15:00: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Ledig: 14 plasser

 • 16:10: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 13 plasser

 • 17:20: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 18:30: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

On. 5 April.
 • 06:30: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Instruktør: Kristin Evensen
  Ledig: 14 plasser

 • 11:00: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 14:00: Crossfit Teens (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Crossfit Teens
  Varighet: 60 min
  Ledig: 20 plasser

 • 15:00: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Ledig: 14 plasser

 • 16:10: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 17:20: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 18:30: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

To. 6 April.
 • 16:00: Crossfit Teens (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Crossfit Teens
  Varighet: 60 min
  Ledig: 20 plasser

Fr. 7 April.
 • 06:30: Dagens WOD m/trenende instruktør (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  Dagens WOD m/trenende instruktør
  Varighet: 55 min
  Instruktør: Kristin Evensen
  Ledig: 14 plasser

 • 11:00: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 15:00: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 16:10: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser

 • 17:20: CF Dagens Økt (Crossfit)

  Treningssal: Crossfit
  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 14 plasser