Crossfit
 
16:10
 • CF Dagens Økt (Crossfit)

  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Ledig: 13 plasser

17:20
 • CF Dagens Økt (Crossfit)

  CF Dagens Økt
  Varighet: 60 min
  Instruktør: Alexander Mendis
  Ledig: 14 plasser