Stille rom
 
16:00
  • Ekspress slyngetrening, tilpasses alle (Stille rom)

    Min 2 påmeldt innen kl. 22 dagen før
    Varighet: 30 min
    Instruktør: Laila Johannessen
    Ledig: 7 plasser