Hovedsal
 
Ledige soner
 
16:00
 • Egentrening DAG (Ledige soner)

  Varighet: 90 min
  Ledig: 13 plasser

17:00
 • WOD (Hovedsal)

  Varighet: 60 min
  Instruktør: Christoffer CFGD
  Ledig: 1 plasser

 • Egentrening (Ledige soner)

  Varighet: 90 min
  Ledig: 5 plasser

18:00
 • Endurance WOD (Hovedsal)

  Varighet: 60 min
  Instruktør: Christoffer CFGD
  Ledig: 6 plasser

18:30
 • Egentrening (Ledige soner)

  Varighet: 90 min
  Ledig: 6 plasser

19:00
 • WOD Basic (Hovedsal)

  Varighet: 60 min
  Instruktør: Kate CFGD
  Ledig: 6 plasser

20:00
 • WOD (Hovedsal)

  Varighet: 60 min
  Instruktør: Kate CFGD
  Ledig: 0 plasser

 • Egentrening (Ledige soner)

  Varighet: 90 min
  Ledig: 8 plasser